Bảng giá phần mềm quản lý kho bán hàng Ohstore

CHỨC NĂNG GÓI MIỄN PHÍ
TRỌN ĐỜI
GÓI VIP
149.000đ /tháng
(Miễn phí 2 tháng đầu tiên)
Cơ sở dữ liệu Lưu trữ không giới hạn Lưu trữ không giới hạn
Chi Nhánh - Kho 1 Chi nhánh 2 Chi nhánh
1 Kho 2 Kho
Số lượng sản phẩm Tối đa 200 sản phẩm Không giới hạn
Số lượng khách hàng 500 khách hàng Không giới hạn
Số lượng người dùng Tối đa 3 người dùng Không giới hạn
Bảng giá - Đơn vị tính 1 Bảng giá chung Không giới hạn bảng giá
Đơn vị tính mặc định Nhiều đơn vị tính
Sổ quỹ Phiếu thu chi Phiếu thu chi
Không hỗ trợ Tiền ký gửi
Thông báo Không hỗ trợ Nhắc sinh nhật khách hàng, công nợ vượt trần, hàng tồn vượt trần, hàng tồn dưới trần
Báo cáo Tất cả Tất cả
Sản xuất Không hỗ trợ Hỗ trợ
Phân quyền Hỗ trợ tất cả quyền Hỗ trợ tất cả quyền
Mẫu in Mẫu in mặc định Mẫu in mặc định
Không hỗ trợ cho chỉnh sửa mẫu in Được chỉnh sửa mẫu in
Nhật ký Nhật ký trong 6 tháng Nhật ký trong 3 năm
Khuyến mại 1 Chương trình khuyến mại Nhiều chương trình khuyến mại
Logo Logo mẫu in Logo mẫu in
Sản phẩm Sản phẩm có nhiều phiên bản Sản phẩm có nhiều phiên bản
Ohstore Engine Không hỗ trợ Top 100 sản phẩm bán chạy cùng nghành hàng
Không hỗ trợ Top 100 sản phẩm doanh thu cao cùng nghành hàng
Không hỗ trợ Phân tích dữ liệu đưa ra dự báo tình hình hoạt động của doanh nghiệp
GÓI MIỄN PHÍ TRỌN ĐỜI
Cơ sở dữ liệu Lưu trữ không giới hạn
Chi Nhánh - Kho 1 Chi nhánh
1 Kho
Số lượng sản phẩm Tối đa 200 sản phẩm
Số lượng khách hàng 500 khách hàng
Số lượng người dùng Tối đa 3 người dùng
Bảng giá - Đơn vị tính 1 Bảng giá chung
Đơn vị tính mặc định
Sổ quỹ Phiếu thu chi - Không hỗ trợ tiền ký gửi
Thông báo Không hỗ trợ
Báo cáo Tất cả
Sản xuất Không hỗ trợ
Phân quyền Hỗ trợ tất cả quyền
Mẫu in Mẫu in mặc định - Không hỗ trợ cho chỉnh sửa mẫu in
Nhật ký Nhật ký trong 6 tháng
Khuyến mại 1 Chương trình khuyến mại
Logo Logo mẫu in
Sản phẩm Sản phẩm có nhiều phiên bản
GÓI VIP
149.000đ /tháng
(Miễn phí 2 tháng đầu tiên)
Cơ sở dữ liệu Lưu trữ không giới hạn
Chi Nhánh - Kho 2 Chi nhánh
2 Kho
Số lượng sản phẩm Không giới hạn
Số lượng khách hàng Không giới hạn
Số lượng người dùng Không giới hạn
Bảng giá - Đơn vị tính Không giới hạn bảng giá
Nhiều đơn vị tính
Sổ quỹ Phiếu thu chi - Hỗ trợ tiền ký gửi
Thông báo Nhắc sinh nhật khách hàng, công nợ vượt trần, hàng tồn vượt trần, hàng tồn dưới trần...
Báo cáo Tất cả
Sản xuất Hỗ trợ
Phân quyền Hỗ trợ tất cả quyền
Mẫu in Mẫu in mặc định - Được chỉnh sửa mẫu in
Nhật ký Nhật ký trong 3 năm
Khuyến mại Không giới hạn số lượng chương trình
Logo Logo mẫu in
Sản phẩm Sản phẩm có nhiều phiên bản
Ohstore Engine Top 100 sản phẩm bán chạy cùng nghành hàng
Top 100 sản phẩm doanh thu cao cùng nghành hàng
Phân tích dữ liệu dự báo tình hình hoạt động doanh nghiệp

(*) Đối với gói VIP: Thêm 1 Chi nhánh +50.000đ/tháng ; Thêm 1 Kho +30.000đ/tháng 

 

Sự khác biệt

Ohstore mong muốn người dùng có thể dễ dàng hợp tác với chúng tôi mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Miễn phí sử dụng trọn đời

Không giới hạn người dùng

Miễn phí tên miền

Hỗ trợ khởi tạo cửa hàng ban đầu

Miễn phí hosting

Tùy chỉnh theo yêu cầu

Nhận tư vấn từ chúng tôi

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field

Tổng đài hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ khách hàng từ 8h00 – 22h00 hàng ngày

Menu